Stichting Spaarbank

 

De "Stichting tot beheer van het vermogen van de voormalige vereniging Spaarbank te Vianen" verdeelt geld voor duurzame projecten.

De ´Stichting tot beheer van het vermogen van de voormalige vereniging Spaarbank te Vianen´ is opgericht in 1967. Het beheert het vermogen dat is overgebleven na opheffing van de Spaarbank te Vianen. Dit vermogen is bestemd voor goede doelen in Vianen. Jaarlijks wordt een bedrag uitgegeven dat vrijkomt uit de rente van het vermogen.

Een deel van de opbrengst is bestemd om de inflatie bij te benen, een ander deel moet in principe ten goede komen aan de eigen inwoners.

Het bestuur komt 2 keer per jaar, in september en maart, bij elkaar om zich te buigen over de verzoeken die binnen zijn gekomen, deze te bespreken en te toetsen, en al dan niet te honoreren. Het bestuur buigt zich enkel over de verzoeken die te maken hebben met duurzaamheid, zaken die langdurig waardevol zijn voor de samenleving. De verzoeken komen met name van clubs en verenigingen, en dienen altijd te worden voorzien van een begroting. Subsidieverzoeken en bijdragen voor jubileumactiviteiten zullen worden afgewezen.

Klik hier voor de geschiedenis

"Stichting tot beheer van het vermogen van de voormalige vereniging spaarbank te Vianen"

Secretariaat:
Gerda Suiskind-van Kekem
Margaretha van Daunstraat 2
4133 JE Vianen
E-mail: info@spaarbankvianen.nl